Successieplanning

Hoe vaak gebeurt het niet dat er na het overlijden door de erfgenamen moet worden vastgesteld dat de erfbelasting wel zeer hoog uitvalt, of erger, de samenwonende partner zelfs geen recht blijkt te hebben op een deel van de nalatenschap...? Meer dan eens wordt dan in paniek de vraag gesteld: "Kunnen we nog iets doen?". Het antwoord daarop is jammer genoeg negatief. Na het overlijden van een dierbare zijn geen ingrepen meer mogelijk om de erfbelasting van die specifieke nalatenschap te drukken of een bepaald erfrecht toe te kennen (via bv testament) aan iemand die daar volgens de wet geen recht op heeft.

We kunnen dan ook niet genoeg het belang benadrukken om tijdig eens de oefening te maken en te simuleren hoe uw nalatenschap op vandaag zou verdeeld worden mocht u komen te overlijden en te berekenen hoeveel successierechten uw erfgenamen zouden betalen.

Nalatenschapsdesk maakt op basis van uw persoonlijke situatie een zeer nauwkeurige berekening waarmee u vervolgens de nodige maatregelen kan nemen. We maken hiervoor een simulatie op elk hoofd: stel dat partner A komt te overlijden, hoe ziet het erfrecht er uit, hoe wordt de nalatenschap verdeeld en wat is de te betalen erfbelasting per erfgenaam? En andersom, stel dat partner B komt te overlijden, hoe ziet het plaatje er dan uit? Vervolgens krijgt u in een persoonlijk advies toelichting over mogelijke optimalisaties die u kan overwegen, dit kan gaan om notarïele tussenkomsten zoals het toevoegen van een keuzebeding aan uw huwelijkscontract, maar vaak zijn ook kosteloze kleine ingrepen al voldoende om de verdeling van uw nalatenschap bij te sturen en de erfbelasting voor uw erfgenamen te drukken, bijvoorbeeld via de begunstiging van levensverzekeringen, de opmaak van een handgeschreven testament...