Aangifte nalatenschap

Voor particulieren

Een aangifte nalatenschap invullen is een heel kluwen, het formulier telt al snel zo'n 28 bladzijden, en vergt dan ook op zijn minst een portie basiskennis van het erfrecht.  Ook al heeft de overheid recent een poging gedaan om het middels een online tool voor de burger iets makkelijker te maken om zelf de aangifte op te maken, we stellen vast dat dit enkel voor de zeer eenvoudige nalatenschappen bruikbaar is.  Van zodra er een keuzebeding, testament, vruchtgebruikconstructie,... aan te pas komt, loop je al snel vast.  Bovendien wilt u voorafgaandelijk aan de indiening van de aangifte nalatenschap toch ook weten wat het u  zal kosten aan successierechten?  Naast de opmaak van de aangifte krijgt u van ons een gedetailleerde raming van de te betalen erfbelasting per erfgenaam.  Mogelijks is er een keuzebeding?  Dan is het van belang dat u het financiële aspect kent van elke keuze die u hierin maakt, wij maken hiervoor de nodige simulaties zodat u met kennis van zaken een keuze maakt.  Vertrouw ons uw aangifte toe.  Wij begeleiden u doorheen dit proces, komen bij u thuis langs, nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden, uw documenten na te kijken en leggen u de aangifte stap voor stap in mensentaal uit.  Wij dienen de aangifte tenslotte voor u in, uiteraard na uw akkoord en binnen de wettelijke termijn van 4 maand.  Bovendien krijgt u van ons ook advies omtrent het plannen van uw vermogen na het overlijden van uw dierbare.  Wij brengen uw huidige situatie in kaart en gaan na welke mogelijkheden er zijn naar successieplanning toe zodat onaangename verrassingen bij een volgend overlijden in de toekomst vermeden kunnen worden.  

Opleidingen

Bent u nog mee met de regels van het huidige erfrecht?  En hoe zat dat nu ook alweer met schenkingen?  Of heeft u al wel eens horen spreken over een globale erfovereenkomst maar weet u niet wat u daarmee kan aanvangen?  

Mogelijks kan het interessant zijn om binnen uw vereniging of bedrijf eens een spreker uit te nodigen?  Aarzel niet om ons te contacteren voor een boeiende uiteenzetting!