Privacy Policy

Nalatenschapsdesk hecht belang aan uw privacy, zij verwerkt de persoonsgegevens van degenen die beroep doen op haar diensten met de grootste zorgvuldigheid. Nalatenschapsdesk met ondernemingsnummer BE 0806158585, gevestigd te Lintakkerweg 24,9800 Bachte Maria Leerne, houdt zich ten allen tijde aan de toepasselijke GDPR wetgeving en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze werden verstrekt:

  • Het voorbereiden van de aangifte nalatenschap en de hieraan verbonden administratieve opvolging
  • Het toesturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (na toestemming)
  • Het informeren van klanten over onze diensten
We geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

Wij verzamelen alle gegevens noodzakelijk voor onze dienstverlening:

  • algemeen: onder meer persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, evt btw nummer en bedrijfsnaam indien van toepassing.  
  • website: hier worden deze gegevens verzameld via het contactformulier.  Naast uw naam, emailadres en telefoonnummer vragen wij ook de reden tot contactname. 
Nalatenschapsdesk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.  U heeft het recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om meteen contact met ons op te nemen.  U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel 0032 (0)2 274 48 00
Nalatenschapsdesk kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van deze wijziging zullen we aankondiging doen op onze website.  Het is aangewezen om deze privacy policy regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Nalatenschapsdesk kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze site bent gekomen of langs waar u die verlaat.  Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Cookie policy: Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de website bezoekt.  Cookies worden gebruikt om onze website beter te laten werken.  Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren maar kan slechts een machine identificeren.  U kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen aan te passen, mogelijks werken dan niet alle functionaliteiten op onze website.  U kan tevens de opgeslagen cookies verwijderen van je computer of mobiel toestel.