Hoe waardeert u onroerend goed in de nalatenschap?

13-11-2021

Voor de bepaling van de waarde van een onroerend goed in de nalatenschap denk je beter twee keer na.  Een te lage waarde kan immers voor een tekortschatting zorgen, met alle gevolgen van dien...

Hoe pak je dit dan best aan?

Er zijn 3 mogelijkheden om een onroerend goed te schatten.  Je kan zelf overgaan tot de waardering, je kan een erkend schatter onder de arm nemen of je kan beroep doen op een (bindende!) schatting van Vlabel.

De eerste mogelijkheid is natuurlijk de makkelijkste en goedkoopste oplossing.  Toch zijn er hier een aantal risico's waar je rekening mee moet houden.  Als erfgenaam ben je verplicht om een correcte waardering van het onroerend goed in te vullen in de aangifte.  Doe je dit niet en waardeer je te laag, dan heb je "tekort" geschat met niet alleen een aanvullende belasting tot gevolg maar tevens een belastingverhoging.  Vlabel heeft hiervoor 2 jaar de tijd om dit vast te stellen.  En hoe gaat Vlabel oordelen dat je te laag hebt geschat, kan je je afvragen?  Dit kan bvb door het onroerend goed te verkopen tegen een prijs die hoger ligt dan aangegeven in de aangifte.  Is de meerprijs meer dan 10% en is dit niet te wijten aan renovaties die je intussentijd liet uitvoeren, dan riskeer je dat Vlabel een procedure van tekortschatting zal opstarten.  

De tweede optie is de duurste optie en houdt in dat je zelf een erkend schatter aanstelt en betaalt, die dan voor jou de waarde gaat bepalen. Let er op dat je een schatter aanstelt die officieel erkend is door Vlabel, dan zal de schatting bindend zijn.  Ook als het pand binnen de twee jaar tegen een hogere prijs zou verkocht worden, blijft de waarde behouden en riskeer je geen procedure van tekortschatting.  

De derde optie tenslotte houdt in dat je een schatting vraagt aan Vlabel zelf en dit voor het verstrijken van de indieningsperiode.  Het voordeel hiervan is dat je niks hoeft te betalen maar het nadeel is dat deze schatting bindend is.  Valt de waarde hoger uit dan je verwachtte en ben je het hier niet mee eens, dan zal Vlabel toch rekening houden met deze waardering voor het berekenen van de erfbelasting.  Je zal dan zelf binnen de drie maanden een bezwaarschrift moeten indienen met de nodige motivatie en bewijsstukken waarom je meent dat de waardering te hoog ligt.  Kortom, deze optie is niet zonder risico!