Wat met een handgeschreven testament?

24-02-2022

Of ik nog snel even een testament kon neerleggen...? Deze vraag kreeg ik van een weduwe die haar echtgenoot recent had verloren en voor wie ik de fiscale aangifte nalatenschap zou opmaken. Ze had een handgeschreven testament van haar echtgenoot enkele dagen na het overlijden gevonden, ergens in zijn nachtkastje opgeborgen.

Groot was haar opluchting toen ik haar antwoordde dat dit inderdaad nog kon. Ik onderwierp het handgeschreven testament aan een eerste controle en toen dat correct bleek te zijn opgesteld schakelde ik een notaris in om dit te laten registreren. Enkele weken later kon ik de aangifte nalatenschap opmaken volgens de 'testamentaire devolutie', met andere woorden, volgens de laatste wensen van de overledene.

Loopt dit altijd zo vlot? Neen, absoluut niet. In deze situatie was er geen onenigheid tussen de erfgenamen en stelde zich dan ook geen probleem. Maar stel je eens voor dat een testament niet gevonden wordt? Bij plotse overlijdens kan dit wel eens gebeuren. Of wat als een erfgenaam niet akkoord gaat en het handgeschreven testament gaat aanvechten? Of het testament "verdwijnt" door toedoen van degene die zich benadeeld voelt...? Dan beland je al snel in een conflictsituatie met alle gevolgen vandien...

Wat kan je dan wél doen om zo'n situaties te vermijden?

Laat je handgeschreven testament altijd registreren via de notaris. Alhoewel het niet verplicht is, is het absoluut aan te raden. Het testament kan dan niet meer verloren gaan en bij je overlijden zal het register steeds geraadpleegd worden.

Let er wel op dat je wensen doorheen het leven kunnen veranderen, je gaat scheiden, je hertrouwt,... en dus dient ook je testament mogelijks aangepast te worden. Vergeet dit dan niet opnieuw te registreren, op basis van de datum zal steeds duidelijk zijn welke de laatste wilsbeschikking is.

We bundelen hieronder nog enkele "weetjes" met betrekking tot testamenten:

Nog vragen? Contacteer ons!