Hoeveel erfbelasting moeten mijn erfgenamen eigenlijk betalen?

21-12-2021

Het is een vraag waar slechts weinigen zomaar het antwoord op weten.  Meestal worden wij voor de eerste keer met deze tarieven geconfronteerd op het moment dat er een overlijden is.  Een spijtige zaak, want nogal vaak stellen we dan ontnuchterend vast dat onze dierbare overledene beter toch 'iets' had gedaan tijdens zijn of haar leven om de erfbelasting voor de erfgenamen te drukken.  Wist je dat je in rechte lijn al vanaf 250000 euro aan het hoogste tarief van 27% wordt belast?  Het is dan ook een misvatting te denken dat je miljonair moet zijn om aan successieplanning te doen, ook voor 'gewone vermogens' loopt het tarief zeer snel op.  En dan heb ik nog niet gesproken over het tarief voor een broer, een nicht, een vriend...   Dat is om helemaal van achterover te vallen.  Velen ervaren de erfbelasting dan ook als "unfair" en op zich is dat ook zeer begrijpelijk.  Laten we er dus voor zorgen dat we niet nodeloos "teveel" gaan betalen.  
Meten is weten!  Vanaf nu kan je bij Nalatenschapsdesk ook terecht om je vermogenssituatie onder de loep te nemen. Wij simuleren wat de hoogte van de erfbelasting zou zijn voor jouw erfgenamen op jouw nalatenschap mocht jij op vandaag komen te overlijden.  Valt het resultaat 'dik tegen', geen probleem, er is nu nog tijd om er iets aan te doen! 
Contacteer ons voor meer info!